• 1912 Karşıyaka Derneği

Üyelik

Derneğe Üyelik:

Derneğin amaçlarını kabul eden gerçek kişiler derneğe üye olmak için başvurabilir. Derneğe üyelik başvurusunda bulunacak kişilerin medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmaları gerekmektedir. Üyelik için 2 fotoğraf , Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi, ve derneğe giriş formunu doldurmaları gerekmektedir. Derneğe kabul edilen üyeler giriş ve yıllık aidatları ödemekle yükümlüdürler.