• 1912 Karşıyaka Derneği

Tüzük

1912 KARŞIYAKA DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI

MADDE 1 : Derneğin adı 1912 Karşıyaka Derneğidir.

DERNEĞİN MERKEZİ

MADDE 2 : Derneğin merkezi İzmir ili, Karşıyaka ilçesindedir.

ŞUBE AÇMA

MADDE 3 : Genel Kurul Kararı ile şube açabilir.

Dernekler tüzüklerinde belirtilmiş olmak kaydıyla gerekli görülen yerlerde şube açabilirler. Bu amaçla, dernek, demek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgahı ve tabiiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya, dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.

Bu yazıda kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, unvanı, meslek veya sanatı, faaliyet konuları, ikametgahı ve tabiiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.

Her şubede

  1. Genel Kurul
  2. Yönetim Kurulu
  3. Denetleme Kurulu veya denetçi oluşturulması zorunludur.

Bu organla demek tüzüğünde gösterilir. Dernek şubeleri hakkında da dernekle uygulanır.

Ancak;

  1. Şube genel kurulunun toplantısına ait ilan, gazete ile yapılacaktır.
  2. Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az 2 ay zorundadır.

DERNEĞİN AMACI

MADDE 4 : Anayasamızın öngördüğü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak;

Karşıyaka ve Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) camiamızı ve taraftar kitlemizi genişletmek, dayanışmayı arttırmak, Karşıyaka lobisini, kamuoyunu oluşturmak.

Sporcu yetiştirmek, özendirmek, ödüllendirmek, yarışmalara izleme ilgisini, KSK' nın ulusal ve uluslararası sportif başarılarını arttırmak.

Spor araştırma ve eğitim merkezleri, spor okulları, halk ve sporcu sağlığı, eğitimi ve tedavisi merkezleri, Karşıyaka Koleji ve Üniversitesi gibi Eğitim Kurumları kurmak, kurslar, dershaneler açmak, bilgi teknolojisi ve iletişim de yer almak.

KSK' ne kendi gelirleri ile yönetebileceği kalıcı ekonomik mali kaynak sağlayacak projeler geliştirmek ve uygulamak, halkın katılımını sağlamak, Karşıyaka imajını renklerini, logo vd. marka özelliklerini tüketim gücünü harekete geçirmek.

KSK' nün Ülke Spor yönetimlerinde yer almasını temin etmek, mahalli ve bölgesel spor kulüpleri ile birlikleri, diyalogları geliştirmek.

KSK' ne hizmet veren sporculara, yöneticilerine sahip çıkmak, vefa ve şükran duygularını ortaya koymak.

Sportif, sosyal ve kültürel tesisler açmak, işletmek, etkinlikler düzenlemek. Karşıyaka' nın sosyal, kültürel, ekonomik yapısını canlandırmak, geliştirmek, Karşıyakalı iş adamı ve yöneticileri bir araya getirmek.

DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI

MADDE 5 : Dernek yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilebilmesi konusunda li toplantı ve

gösteriler, geziler, sergiler, spor faaliyetleri ve benzeri aktiviteler düzenler, yayıncılık yapabilir, yayınlar çıkarabilir. Bilimsel araştırma ve çalışmalar ile bunların yayınları faaliyetinde bulunabilir, arşiv oluşturulabilir, kültürel-sportif-ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için eğitim semineri, plan ve proje yapar ve yaptırır. Bunların gerçekleştirilmesi konusunda yardım amacıyla piyango balo ve sair sosyal faaliyetlerde bulunabilir.

Amaçlarına uygun gördüğü kişilere verebilir. Sosyal lokal ve tesisler, spor alanları ve tesisler kiralayabilir, taşınmaz edinebilir, satın alabilir, satabilir ve kiralayabilir. Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara katılabilir. Gerek iktisadi işletmeler ve gerekse kurulacak ve katlalınacak şirketler, söz konusu amaçların gerçekleştirilmesi için, derneğin amblem ve logosunu taşıyan tekstil ürünleri, şahsi eşyalar, kırtasiye ve promosyon malzemesi vb. her türlü ticari emtia imal edebilir, ettirebilir, satabilir.

DERNEK KURUCULARI

MADDE 6 : Dernek kurucu üyeleri :

HASAN DENİZKURDU, Av, T.C, 1743 Sokak No:111 D.Yaşar Apt. Karşıyaka-İzmir.

YILMAZ TEMİZOCAK, Ticaret, T.C, 1748 Sokak No:1317 Karşıyaka -İzmir

SELÇUK YAŞAR, iş Adamı, T.C, Cemal Gürsel Caddesi No:4282113 Karşıyaka-İzmir

CİHAN TÜRSEN, Av, T.C, Cemal Gürsel Caddesi No:462 D:2 Gürsel Apt. Karşıyaka-İzmir

NEDİM KALPAKLIOĞLU, İş Adamı, T.C, Atatürk Caddesi No:26617 Alsancak-İzmir

MEHMET ALİ KASALI, Sanayici, T.C 6351 Sokak 34/2 Karşıyaka-İzmir

ÖNDER BAYSOY, iş Adamı, T.C, F, Oğuz Sitesi No:9 Foça-İzmir

İBRAHİM KOÇ, Yük. Müh. T.C, 6351 Sokak 28/10 Karşıyaka-İzmir,

CENK KARECE, Sanayici, T.C. Yalı Caddesi 428/1 Karşıyaka-İzmir,

ALI CELAL ERGİN, Serbest, T.c, Gürsel Caddesi 434/2 Karşıyaka-İzmir,

COŞKUN SÜER, Yönetici, T.C, 1743 Sokak 1/1 Karşıyaka-İzmir,

AHMET TALİMCİLER, Ö.Üyesi, T.C, 1727 Sokak No:22 Karşıyaka-İzmir,

YANSI ERASLAN, Sanayici, T.c, 6349 Sokak 32/2 Karşıyaka-İzmir,

MUHİTTİN BİLGET, Yönetici, T.C, P 9 Blok 57/56 Mavişehir-izmir,

TURHAN GÜRSEL URHAN, Yeminli Mali Müşavir, TC, 2040/5 Sokak 8/53 Karşıyaka-

M.SEYHAN EVLİOĞLU, Mali Müşavir, T.c, 6349 Sokak 3/13 Karşıyaka-İzmir

KENAN KIRKPINAR, Ö.Üyesi, T.C. 6352 Sokak 11/2 Karşıyaka-İzmir

ÖZER KIRCA, Av, T.C, G. Osmanpaşa Bulvarı İzmir

SAİT GÜRSOY, Yönetici, T.C, Yalı Caddesi 290/21 Karşıyaka-İzmir

YALÇIN TEMİZOCAK, Ticaret, T.C, Cemal Gürsel Caddesi 400/8 Karşıyaka-İzmir

M.TUFAN ATAKİŞİ, Yönetici, T.C, 1784 sokak 9/4 Karşıyaka-İzmir

İBRAHİM YELKENBİÇER, iş Adamı, T.C. 1787 Sokak 3217 Karşıyaka-İzmir

SERACETTIN SAKIPAĞA, Ticaret, T.C, 2040/1 Sokak ııc Karşıyaka-İzmir

SABAHATTİN SAKIPAĞA, Ticaret, T.C, 2040/4 Sokak 9/17 Karşıyaka-İzmir

E.RUHİ ÖRMECİ, Yönetici, T.C, 2034/2 Sokak 718 Karşıyaka-İzmir

SABRİ YETKİN, Ö.Üyesi, T.C, 1736 Sokak 13/4 Karşıyaka-İzmir

A.KAYA GÜVEN, Serbest, TC, Yalı Caddesi No:502 Karşıyaka-İzmir,

TAYFUN YELKENBİÇER, iş Adamı, T.C, 1787/1 Sokak 23/8

F.BEDİİ TUAÇ, Emekli, T.C. Yalı Caddesi 861/11 Karşıyaka-İzmir

CEM KARAGÖZLÜ, Ö.Üyesi, T.c, 1783 Sokak, 59/6 Karşıyaka-İzmir,

ALİ ULVİ KİREMİTÇİLER, Emekli, T.C.1871 Sokak 59/6 Karşıyaka-İzmir,

M. CİHAN BÜYÜKORAL, iş Adamı, T.C 1787 Sokak 1/5 Karşıyaka-İzmir,

MUSTAFA FERİT ACAR, Ö.Üyesi, T.C, 114/2 Sokak No:3 Borrnova-İzmir,

YUSUF KIRKPINAR, İş adamı, T.C, Anadolu Caddesi 461A Karşıyaka-İzmir

ÜNAL KAMALI, Ticaret, T.C, 1784 Sokak 9/5 Karşıyaka-İzmir

DENİZ SİPAHİ, Gazeteci, T.C, 1671 Sokak 189/1 Karşıyaka-İzmir

SELAHATTİN SAKIPAĞA, Ticaret, T.C, 2040/2 Sokak 2/10 Karşıyaka-İzmir

A.TAHİR TÜRETKEN, Emekli, T.C, Cemal Gürsel Caddesi 258/7 Karşıyaka-İzmir

DENİZ BARÇIN, Ticaret, T.C, Nadir Nadi Caddesi No:27 Konak-İzmir

DERNEĞE ÜYE OLMA

MADDE 7 : Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneklere üye olabilirler. Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilmeleri için, Türk vatandaşlarınca aranan şartlardan başka, o yabancının, Türkiye' de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik için, ikamet şartı aranmaz. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde bağlayıp, sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Derneğe giriş, derneğin tüzük kurallarının kabulü, demektir ve üyelik, dernek ve giriş aidat ücretlerinin ödenmesinden sonra geçerli hale gelir.

ÜYELİK HAKLARI

MADDE 8 Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Karşıyaka' ya, Derneğe katkı sağlayacağı öngörülen veya geçmişte katkı sağlamış kişiler arasından uygun görülecekler Yönetim Kurulu Kararı ile fahri üye olarak belirlenebilir. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Genel Kurul tarihinden geriye doğru bir aydan fazla aidat borcunu ödememiş bulunan üyelerin genel kurulda oy kullanma hakları yoktur, Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

ÜYELİKTEN ÇIKARMA

MADDE 9 : Aşağıdaki durumlarda üye, dernek yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

a. Derneğin onur ve itibariyle bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunmak

b. Derneğin amacına ve bunların uygulanması ile ilgili olarak genel yönetim kurulunun aldığı kararlara uymamak.

c. Genel ahlaka aykırı ve yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymek.

d. Parasal yükümlülüğü yerine getirmemek, kendisine tanınan süre içerisinde ödemede bulmamak.

e. Üyelik için gerekli koşulları kaybetmek.

ÜYELERİN HAKLARI

MADDE 10 :Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda 1 oy hakkı vardır.

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE II : Derneğin aşağıdaki organları vardır.

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu

Disiplin Kurulu

Kurulunca hazırlanan dosya öncelikler disiplin kuruluna gönderilir. Disiplin kurulunun önerisine göre de yönetim kurulu kararı ile dernek tüzüğüne aykırı hareketlerden dolayı üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır.

Bu itiraz yönetim kurulunun üyeye üyeliğin sona erdiği bildiriminin tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde yapılır. İtiraz ilk genel kurul toplantısında karara bağlanır. Disiplin kurulunun çalışma ve yöntemleri ayrıca belirlenir.

Hiç kimse dernekte üye olarak kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek koşuluyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.

DERNEĞİN ORGANLARI KURULUŞ ŞEKLİ

MADDE 12 : Dernek, tüzüğüne uygun olarak genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

GENEL KURUL

TOPLANMA ZAMANI

MADDE 13 : Genel Kurul her 2 yılda bir Mayıs ayında olağan top Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli g' düğ lerdş veya dernek üyeliklerinden 1/5' inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin isteği üzerine, yönetim kurulu, genel kurulu I ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kuruIu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatıyla dernek üyeleri arasından 3 kişilik bir heyet genel kurulu toplantıya çağırmak üzere görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ

MADDE 14 : Yönetim kurulunun, demek tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerine tespit eden liste üzerinden yapılır. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu toplantıda çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantı başka sebeple geri bırakılırsa, bu geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya 1. Fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel kurul toplantısı 1 defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ

MADDE 15 : Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilden başka yerde yapılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE16 : Genel Kurul katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi halinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda 2. Toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının 2 katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

MADDE17 : Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 14. Maddesinde belirtilen tam sayım bir

tutanak ile tespit edilir.

Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonucunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

MADDE 18 : Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10' unun görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 19 : Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a. Aşağıda bulunan organların asil ve yedek üyelerin seçilmesi:

Yönetim kurulu

Denetleme kurulu

Disiplin kurulu

b. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c.Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,

d. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f. Derneğin federasyona katılması ve ayrılması,

g. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması şube açılması,

h. Derneğin fesh edilmesi,

i. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir, dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür. Genel kurul derneğin organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görev alabilir.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE 20 : Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba alınması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genele kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından fazlasına aday veya öneri kazanmış veya belirteceği yöntem uygulanır. Dernek tüzüğünde yapılacak değişiklik ve ilaveler için genel kurula katılan üyelerin 2/3' ünün kabul oyu vermesi gerekir. Yönetim kurulu için yapılacak oylama mutlaka gizli oyla yapılır.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ VE ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

YÖNETİM KURULU

MADDE 21 : Yönetim kurulu 11 asil ve 11 yedek üye olarak genel kurulca iki yıllık görev süresi için, faal üyeler arasından gizli oylar seçilir. Asil üyeler de boşalma olduğu taktirde, yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

a. Demeği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, icra kurulunu oluşturmak ve yetkilerini kullanmak,

b. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin, işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

c. Türk vatandaş olmayanların, dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları 10 gün içerisinde, mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

d. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak. Yönetim Kurulu seçildikten sonra, ilk toplantıda kendi arasında görev bölümü yapar, başkan, iki başkan yardımcısı, bir muhasip üye, bir sekreter seçer.

Yönetim Kurulu ayda en az bir kez dernek ikametgahında, önceden kararlaştıracağı gün ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğunun bulunması ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, başkanın oyu, çoğunluğu sağlanmış sayılır.

e. Genel kurul kararlarını yürütür.

f. Dernek çalışmalarını kolaylaştırmak üzere, yönetim kuruluna bağlı olarak, çalışacak ihtisas komitelerinin, gerek gördükçe kurulmasına karar verir, bu komitelerin çalışmalarını denetler, gerek görürse lağveder.

g. Derneğin çalışmalarını düzenlemek için yönetmelikler hazırlar.

h. Derneğin hesaplarını, bağımsız denetleme kuruluşuna sürekli olarak denetletir.

Temsil görevi yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

Dernekler gerekli görülen yerlerde genel kurul kararı ile şube açabilirler. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine, şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir. Şube kuruluş bildiriminin içeriği ve gerekli belgeler, yönetmelikte gösterilir.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

MADDE 22 : Yönetim Kurulu asil üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yedek üye listesinin en üst sırasındaki üye Yönetim Kurulu tarafından asil üye olarak görev yapmak üzere davet edilir.

DİSİPLİN KURULU

MADDE 23 : Disiplin kurulu, genel kurulun asil üyeleri arasından seçeceği, üç asil ve üç yedek üyeden meydana gelir. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini tespit eder. Disiplin kurulu icap ettikçe, kararını tavsiye olarak yönetim kuruluna bildirir.

DENETLEME KURULU

MADDE 24 : Denetleme kurulu, genel kurulun asil üyeleri arasından, seçeceQi„ üş4sae yedek üyeden oluşur. Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit e ilen. 'II göF altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde ğöheft• çuıunp ve toplandığında genel kurula sunar.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

MADDE 25 : Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

YILLIK AİDAT MİKTARI

MADDE 26 : Dernek üyelerinin ödeyecekleri aylık aidat miktarı, 25 TL yıllık aidat miktarı 300 TL' dir. Üyeliğe girişte bir sefere mahsus olmak üzere, 350 TL giriş aidatı alınır. Aidat miktarlarını bir takvim yılı içinde % 50' sine kadar arttırmak ve eksiltmek yetkisi yönetim kuruluna aittir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 27 : Derneğin gelir kaynakları

a. Üye giriş ve yıllık aidatları,

b. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo eğlence-temsil, konser, spor ve kültür yarışması, konferans seminer gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

c. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

d. Bağışlar ve yardımlar.

e. Yardım toplama mevzuatına uygun olarak toplanacak bağış ve yardımla

f. Kurulmuş olan işletmeler ve şirketler yoluyla elde edilecek gelirler, derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmesi için önce İçişleri Bakanlığından, izin alması gerekir.

YARDIM KABUL EDİLMEYECEKLER

MADDE 28 Dernek siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan, hiçbir surette maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

DEFTER VE KAYITLAR

MADDE 29 : Dernek tarafından defterler, muhasebe, üye kayıt defter hesap ve kayıtları, durum ve faaliyetler sonuçları ile ilgili usul ve esasları 05.04.2003 gün ve 25070 sayılı resmi gazetede yayınlanan derneklerin tutacakları defter, muhasebe hesap kayıtlarıyla ilgili usul ve esaslara dair yönetmelik esaslarına göre yürütülür. Tutulacak defterler şunlardır:

a. İşletme hesabı esasına tabii olan deneklerin

- Üye kayıt defteri

- Karar defteri

- İşletme hesabı defteri

- Envanter defteri

b. Bilanço esasına tabii olan derneklerin

- Üye kayıt defteri

- Karar defteri

- Yevmiye defteri

- Büyük defter

- Envanter defteri

Tutulur ve bu defterlerin noter tasdiki zorunludur.

GELİR VE GİDER BELGELERİ

MADDE 30 : Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK 17' de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde bankaca düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94' üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK -13' te örneği bulunan) "Gider Makbuzu" düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK -14' te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşları tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK- 5' te bulunan “Ayni Bağış Alındı belgesi" ile kabul edilir.

“Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak " Alındı Belgeleri" ( Demekler Yönetmeliği EK17' de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Demekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

MADDE 31 : Derneklerde iç denetim esastır. Genel Kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından, iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

BORÇLANMA USULÜ

MADDE 32 : Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak, bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE33 : Tüzük değişikliği karar yeter sayısının, genel kurula katılma hakkına sahip bulunan demek üyelerinin en az 213 toplantıda hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, 2. toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak, toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz Tüzük değişikliğine ilişkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

MADDE 34 : Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır her üye, kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halükarda karar tarihinden başlayarak üç ay içerisinde mahkemeye baş vurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

Diğer organların kararına karşı dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe, iptal davası açılamaz.

Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

MADDE 35 : Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan demek üyelerinin en az 2/3' ünün toplantıda hazır bulunmaları gerekmektedir. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler tüzüğün 14. Maddesine göre 2. toplantıya çağrılır.

2. Toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun, fesih konusu görüşülebilir. Feshe bulunan kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafindan yazı ile 5 gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Fesih kararı birlikte, derneğin mal varlığı Karşıyaka Spor Kulübü' ne bırakılır. Tasfiye intikal, mahallin en büyük mülki amirliğin emirleri doğrultusu Genel kurul kararlan toplantıya katılan üyelerin, salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyeleri üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

TÜRK MEDENİ KANUNU UYGULAMASI

MADDE 36 : Demek tüzüğünde hükmü bulunmayan durumlarda, demekler kanunu, Türk Kanunu Medenisinin hükümleri uygulanır.