• 1912 Karşıyaka Derneği

Kuruluş-Varoluş Amacımız

Derneğimizin amaçları:
Anayasamızın öngördüğü esaslara ve Atatürk İlkelerine uygun olarak;

  • Karşıyaka ve KSK’nın tarihi ve kültürel değerlerini araştırmak, yaygınlaştırmak, korumak,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde Karşıyaka ve KSK sevgisinin yaygınlaştırmak, yoğunlaştırmak, KSK camiamızı ve taraftar kitlemizi genişletmek, dayanışmayı arttırmak. Karşıyaka lobisini, kamuoyunun oluşturmak,
  • Sporcu yetiştirmek, özendirmek, ödüllendirmek, yarışmaları izleme ilgisini, KSK’nın ulusal ve uluslararası sportif başarılarını arttırmak,
  • Spor araştırma ve eğitim merkezleri, spor okulları, halk ve sporcu sağlığı eğitimi ve tedavisi merkezleri, Karşıyaka Koleji ve Üniversitesi gibi eğitim kurumları kurmak, kurslar, dershaneler açmak, bilgi teknolojisi ve iletişiminde yer almak,
  • KSK’ya kendi gelirleri ile yönetilebileceği kalıcı ekonomik mali kaynak sağlayacak projeler geliştirmek ve uygulamak, halkın katılımını sağlamak, Karşıyaka imajını, renklerini, logo vd. marka özelliklerini, tüketim gücünü harekete geçirmek,
  • KSK’nın Ülke Spor yönetimlerinde yer almasını temin etmek, mahalli ve bölgesel spor klüpleri ile birliktelikleri, diyalogları geliştirmek,
  • KSK’ya hizmet veren sporculara, yöneticilerine sahip çıkmak, vefa ve şükran duygularının ortaya koymak,
  • Sportif, Sosyal ve kültürel tesisler açmak, işletmek, etkinlikler düzenlemek, Karşıyaka’nın sosyal, kültürel, ekonomik yapısının canlandırmak, geliştirmek. Karşıyakalı işadamı ve yöneticileri bir araya getirmektir.

 

1912 KARŞIYAKA DERNEĞİMİZİN TARİHÇESİ

1912 Karşıyaka Platformu çatısı altında kurumsallaşma ve gelecek için model oluşturmak amacıyla 20 Nisan 2002 tarihinde Karşıyaka Arama Konferansı gerçekleştirmiştik. Gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, Türkiye’de bir spor kulübü tarafından düzenlenen ilk arama konferansıydı. Bizim bir yıl ardımızdan ancak Galatasaray gerçekleştirebildi. Ancak bizimki hala farklıydı. Zira hem bir spor kulübü olan KSK’yi hem de Karşıyaka’yı bir ilçe olarak tartışan konferanstı.

Arama konferansına camiadan yaklaşık 80 kişi davet edilmiş ve Efes otelinde gerçekleştirilen bu toplantıya 50 civarında katılımcı icabet etmişti. Toplantıyı düzenlemekteki amacımız “Karşıyakalı kimliğimizin ışığında bizler kimiz, neler yapabiliriz, ortak akıl geliştirerek, vizyon, misyon ve stratejilerimizi nasıl belirleyebiliriz?” sorularına yanıt aramaktı.

 Arama konferansında ortak oturumlarda sorunlar ve yapılması gerekenler tartışıldıktan sonra, kurumsal, bireysel ve kent kimliği stüdyoları oluşturulmuş ve konular tartışılmıştı. Arama konferansı sonrasında yaklaşık 150 sayfalık bir metin elde edilmişti. Konferansın ardından yaklaşık bir yıllık sürede düşüncelerin olgunlaşması ve yeni bir örgütlenmeye ihtiyaç olup olmadığının araştırılmasıyla geçildi. Karşıyaka camiasına yeni bir ruh ve heyecan kazandırılması ve neler yapmamız gerektiğini tartışmak üzere 2003 yılı Nisan ayından itibaren Mehmet Ali Kasalı, İbrahim Koç, Cihan Türsen, Sait Gürsoy, Deniz Sipahi, Sabri Yetkin, Mustafa Ferit Acar ve Turhan Gürsel Urhan yaklaşık iki haftada bir toplantılar gerçekleştirerek, sportif başarı, kent kültürü ve kimliği, iktisadi teşebbüsler gibi konularda görüş alışverişinde bulunarak, yeni bir örgütlenmeye ihtiyaç olduğu görüşünü oluşturmuşlardır.

Sekiz kişilik bu kadro, örgütlenmek için büyüme ihtiyacı duyarak 2002 Haziran ayı içinde Tufan Atakişi, Seracettin Sakıpağa ve Ahmet Talimciler’e çağrı çıkartmış, platform bu sayede on bir kişiye ulaşmıştı. Yaz aylarında toplanamayan platform, 2003 Ekim ayından itibaren guruba Tayfun Yelkenbiçer, Kenan Kırkpınar, Ziyanur Hasbay, Cem Karagözlü, Yansı Eraslan Sekiz kişilik bu kadro, örgütlenmek için büyüme ihtiyacı duyarak 2002 Haziran ayı içinde Tufan Atakişi, Seracettin Sakıpağa ve Ahmet Talimciler’e çağrı çıkartmış, platform bu sayede on bir kişiye ulaşmıştı. Yaz aylarında toplanamayan platform, 2003 Ekim ayından itibaren guruba Tayfun Yelkenbiçer, Kenan Kırkpınar, Ziyanur Hasbay, Cem Karagözlü, Yansı Eraslan katıldı ve yeniden toplantılarına başladı. 13 Ekim 2003 tarihinde gerçekleştirilen toplantı, oluşum için yeni bir dinamizm yaratmış, bu toplantıda “sportif faaliyetler, kulüple ilişkiler, kent tarihi ve kültürü, örgütlenme modeli, tüzük, iletişim” konuları tartışılıp, bu platformun son derece önemli bir girişim olduğu, mutlaka yaşaması ve geliştirilmesi gerektiği, ancak bir sinerji yaratılması için de bir takım projelerin hazırlanıp, derhal uygulanmaya konması yolunda görüş birliği oluşturulmuştu. Bu toplantının ardından platform için bir Sekretarya oluşturularak kurumsallaşma yolunda ilk adımlar atılırken, platformun on beş günde bir toplanması kararlaştırılmıştı. Bu ve bundan sonraki toplantılara Celal Ergin, Cenk Karace, Coşkun Süer, Muhittin Bilget, Özer Kırca, İbrahim Yelkenbiçer, Önder Baysoy, Özer Kırca, Yılmaz ve Yalçın Temizocak, Selahattin ve Sebahattin Sakıpağa’da katıldılar. Platform 28 kişiye ulaşmıştı.

27 Ekim 2003 tarihli platform toplantısında Kent Tarihi ve Kültürü ile AR-GE projeleri görüşülüp, kabul edilmiş, platformun çalışmalarının kurumsallaşması için örgütlenme modelleri üzerinde durulduktan sonra, projelerin heyecan verici olduğu, bunların kamuoyuna mâl edilmesi ve platformun kitleselleştirilmesi için görüş birliği oluşturulmuştu.

17 Kasım 2003 tarihinde platform bir kez daha toplanmıştır. Bu toplantı kurumsallaşma ve tüzel kimlik oluşturulması açısından en önemli kararların alındığı toplantı olmuştu. 1912 derneğinin kurulması çalışmalarına başlanması, bunun için çağrı yapılması ve platform üyelerinin kurucu üye olması kabul edilmişti. Aynı toplantıda örgütlenme çalışmalarına kavramsal bir içerik katılması öngörülmüş, kulübün ve camianın 100. yılı adına bilanço çalışmaları yapılması, 100. yılda Karşıyaka ve Kulüp için hedefler belirlenmesi gerektiği de kabul edilmişti.

2003 yılının son aylarındaki toplantılarımızın ağırlıklı konusunu örgütlenme, kitleselleşme ve 100. yıl projeleri oluşturmuş ve ciddi tartışmalar yaşamıştık. 2004 yılbaşından itibaren büyümeyi ve katılımcı sayımızı artırarak, örgütlenme konusunda somut adımlar atmayı hedeflemiştik. Bu heyecanı veren katılımcı 28 kişinin de eksiksiz toplantılara katılması ve heyecanıydı.

25 Ocak 2004 tarihindeki toplantımızda çok güçlüydük, büyüme yolunda somut adımlar atmış, örgütlenme ve gelecek adına çok yararlı görüşmeler yaparak, güven tazelemiştik.

6 Mart 2004 tarihinde gerçekleştirdiğimiz toplantımızda derneğin kuruluşu kararlaştırılmış ve kurucuların evraklarını hazırlaması kararlaştırılmıştı. Bu arada Türkiye’nin gündemini yerel seçimler oluşturduğu için Karşıyaka Belediyesi başkan adaylarını (Cevat Durak, Kerem Ali Sürekli, Cevat Kırkpınar) platformumuza davet ederek, Karşıyaka ve kulüp hakkındaki görüşlerini ve projelerini dinleme fırsatı bulduk ve bizler de taleplerimizi dile getirdik.

13 Mart 2004 tarihi kuruluşumuz çalışmalarımız açısından bizim için çok önemli bir tarihti. O gün gerçekleştirdiğimiz toplantıda derneğimizin kuruluşunu imzalarımızla tescil ettik. Yaklaşık üç yıldır sürdürdüğümüz bir süreci, mutlu sona ulaştırmıştık. 41 kişiden oluşan kurucu üyelerimizle 1912 Karşıyaka Derneğini vücuda getirdik.

1912 Karşıyaka Platformu bu tarihten itibaren tüzel kişiliğe kavuşarak, 1912 Karşıyaka Derneği’ne dönüşmüştür. Kurucu üyelere yukarıdaki isimlere; Selçuk Yaşar, Tahir Türetken, Yusuf Kırkpınar, Ünal Kamalı, Seyhan Evlioğlu, Ruhi Örmeci, Nedim Kalpaklıoğlu, Kaya Güven, İskender Mesudiyeli, Hasan Denizkurdu, İskender Mesudiyeli, Deniz Barçın, Cihan Büyükoral eklendi. Aynı hafta derneğimizin kuruluşu gerçekleşti. Derneğin tüzüğünde kuruluş amacı şöyle yer aldı;

Anayasamızın öngördüğü esaslara ve Atatürk İlkelerine uygun olarak;

Anayasamızın öngördüğü esaslara ve Atatürk İlkelerine uygun olarak;

• Karşıyaka ve KSK’nün tarihi ve kültürel değerlerini araştırmak, yaygınlaştırmak, korumak.

• Ulusal ve uluslararası düzeyde Karşıyaka ve KSK sevgisinin yaygınlaştırmak, yoğunlaştırmak, KSK camiamızı ve taraftar kitlemizi genişletmek, dayanışmayı arttırmak. Karşıyaka lobisini, kamuoyunun oluşturmak.

• Sporcu yetiştirmek, özendirmek, ödüllendirmek, yarışmaları izleme ilgisini, KSK’nün ulusal ve uluslararası sportif başarılarını arttırmak.

• Spor araştırma ve eğitim merkezleri, spor okulları,halk ve sporcu sağlığı eğitimi ve tedavisi merkezleri, Karşıyaka Koleji ve Üniversitesi gibi Eğitim Kurumlan Kurmak, kurslar, dershaneler açmak, bilgi teknolojisi ve iletişiminde yer almak.

• KSK’ne kendi gelirleri ile yönetilebileceği kalıcı ekonomik mali kaynak sağlayacak projeler geliştirmek ve uygulamak, halkın katılımını sağlamak, Karşıyaka imajını, renklerini, logo vd. marka özelliklerini, tüketim gücünü harekete geçirmek.

• KSK’nün Ülke Spor yönetimlerinde yer almasını temin etmek, mahalli ve bölgesel spor klüpleri ile birliktelikleri, diyaloğları geliştirmek.

• KSK’ne hizmet veren sporculara, yöneticilerine sahip çıkmak, vefa ve şükran duygularının ortaya koymak.

• Sportif, Sosyal ve kültürel tesisler açmak, işletmek, etkinlikler düzenlemek, Karşıyaka’nın sosyal, kültürel, ekonomik yapısının canlandırmak, geliştirmek. Karşıyakalı işadamı ve yöneticileri bir araya getirmek.

Derneğin Kurucu Yönetim Kurulu ve görev dağılımı şöyle oldu :

 Başkan: Mehmet Ali Kasalı; Başkan Yardımcısı: Cihan Türsen; Başkan Yardımcısı: İbrahim Koç; Sekreter: Sabri Yetkin; Muhasip: Turhan Gürsel Urhan; Üyeler: Tayfun Yelkenbiçer, Yansı Eraslan, Seracettin Sakıpağa, Kenan Kırkpınar, Sait Gürsoy, Mustafa Ferit Acar.

Yönetim kurulu kurumsal kimliğin yaratılması için ilk iş olarak dernek logomuzun hazırlanması amacıyla bir yarışma düzenlenmesini kararlaştırdı. Ayrıca derneğimizin tanıtımını yapmak ve hedeflerimizi anlatmak için İBB ve Karşıyaka Belediye Başkanları ziyaret edildi.

17 Haziran 2004 günü Durmuş Yaşar köşkünde düzenlenecek bir kokteyl ile derneğin tanıtımı yapılacağı sırada 15 Haziran’da İzmir Büyükşehir Başkanı Ahmet Piriştina’nın vefatı bu etkinliğimizi iptal etmek zorunda bıraktı. DEÜ, GSF öğrencileri arasında düzenlediğimiz logo yarışmasını sonuçlandırdık ve derneğimizi en iyi tanımlayacağına inandığımız ve kurumsal kimliğimizi oluşturacak logomuzu seçtik (Resim). Sosyal ve Kültürel İşler Komitemiz, kent kültürü ve Karşıyakalılık bilinci oluşturma adına çalışmalarda bulunmuş ve proje içeriklerini tamamlamış uygulama için gerekli koşulları beklemektedir.

100. Yıl Komitemiz, 100. Yılı camia adına bir mihenk taşı olarak tespit etmiş ve bu önemli yıldönümü için 100. Yıla Doğru, 100. Yılda ve 100. Yıldan Sonra olmak üzere üç aşamalı bir çalışma periyodunun oluşturulmasını planlamaktadır. Derneğimiz kısa süre içinde camianın güven duyulan odağı haline gelmiş ve Kulüp ve camiada yaşanan sıkıntıların çözülmesinde roller üstlenmiş ve sıkıntıların başarıyla aşılmasını sağlamıştır.

1912 Karşıyaka Derneği camia adına lobicilik faaliyetlerine başlamış, ilk olarak Basketbol Federasyonu seçimlerinde başkan adaylarını ağırlamıştır. Bir hafta ara ile Turgay Demirel ve Lütfü Arıboğan misafirimiz olmuş Karşıyaka ve KSK hakkında barkovizyon sunumları yapılmış, camiamızın sıkıntıları dile getirilmiştir. Adayların görüş ve projeleri dinlenmiştir.

Yasa gereği altı ay sonra ilk genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Tüm gün süren genel kurulun sabah bölümü yasal genel kurul, öğleden sonrası istişare toplantısı olarak gerçekleşti. Bu aşamada derneğe Tevfik ve Serhan Sakıpağa, Cüneyt Bumin, Fatih Diniz, Ahmet Öz, Ersin Faralyalı, Hüseyin Kasalı, Yücel Çağatay, Togan Toprak, Levent Aziz Güngil, Erkin Usman, Durmuş Ali Aykol ve Sadri İşçimenler üye oldu. Dernek yönetim kurulu aynı isimler ile devam etti.

İlerleyen günlerde Sabri Yetkin’nin sağlık, Yansı Eraslan’nın yurt dışına gitmesi nedeni ile yerlerini Ziyanur Hasbay ve Cem Karagözlü devraldı.

2006-2009 arası 2 dönem Başkanlığı Turhan Gürsel Urhan yürüttü. Yönetim Kurulunda Ziyanur Hasbay (As Başkan) , Tayfun Yelkenbiçer (As Başkan), Selahattin Sakıpağa (As Başkan), Sait Gürsoy (As Başkan), Cem Karagözlü (Sekreter), Coşkun Süer (Sayman) , Yücel Çağatay (üye), Tufan Atakişi (üye), Cüneyt Bomin (üye) görev yaptı.

2009 yılında yapılan genel kurul sonucunda Ziyanur Hasbay başkan oldu. Yönetim Kurulunda  asil üye olarak, Turhan Gürsel Urhan , Yansı Eraslan,  Tufan Atakişi, Mustafa Ferit Acar, Sait Gürsoy  Cem Karagözlü, yedek üye olarak da Yalçın Temizocak, Sabri yetkin,  Selahattin Sakıpağa, Tevfik Sakıpağa, Kenan Kıkpınar yer aldılar.

29 Mart 2010 tarihinde yapılan genel kurulda Sait Gürsoy başkanlığındaki yeni yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu : Savaş Özerdem, Turhan Gürsel Urhan, Ziyanur Hasbay, Seyhan Evlioğlu,Muhittin Bilget, Cem Karagözlü, Yücel Çağatay, Tufan Konuk, Togan Toprak, Gökhan Şensan, Hüseyin Koç, Serkan İncekaş, Mustafa Özçakar, Osman Hilmi Damar, Ali Yavuz, Barbaros Karabulut, Korhan Yetiş.

27 Mayıs 2015 tarihinde yapılan seçimli genel Kurulda, tek liste ilke seçime giren Muhittin Bilget dernek başkanlığına seçildi. Karşıyaka Yelken Tesisleri'nde gerçekleşen kongrede Karşıyaka Başkanı Ali Erten ve Divan Kurulu Başkanı Sadri İşçimenler de hazır bulundu. Dernekte uzun süredir başkanlık görevini yürüten Sait Gürsoy, yeni dönemde aday olmadı. Seçime tek aday olarak giren Bilget'in yönetimi Cem Karagözlü, Ekber Göçer, Mustafa Karluk, Tufan Konuk, Cafer Aralı, Turhan Gürsel Urhan, Seyhan Evlioğlu, Vehbi Moğol, Yücel Çağatay ve Avni Sirek'ten oluştu. Korhan Yetiş, Serkan İncekaş, Ergün Okçay, Koray Şentay, Kerem Özsoy, Mustafa Özçakar, Cem Zeren, Can Uçkun, Haldun Metinler, Özer Uğur ve Asaf Yalman da yedek üye olarak listede yer aldı.

Dernek başkanı Muhittin Bilget’in istifa kararı üzerine 13 yıllık tarihinde ilk kez Olağanüstü Kongre’ye giden Karşıyaka 1912 Derneğimiz, Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Tesisleri’nde yapılan Kongre’yle yeni başkanını ve yönetimini seçti.

17 Haziran 2016 tarihinde yapılan Derneğimizin Olağanüstü Kongresinde Dernek Başkanlığı’na Ekber Göçer seçildi.

1912 Derneği’nin yeni yönetimi ve kurulları şöyle oldu:

Yönetim kurulu asil üyeler: Ekber Göçer, Cem Karagözlü, Ergün Okçay, Kerem Özsoy, Koray Şentay, Mustafa Karluk, Serkan İncekaş, Süleyman Özsağman, Togan Toprak, Vehbi Moğol, Yücel Çağatay, Yönetim kurulu yedek üyeler: Asaf Yalman, Barbaros Karabulut, Can Uçkun, Cem Zeren, Cihangir Özşener, Emre Aksoy, Erden Arpat, Haldun Metinler, İrfan Ilgazlı, Özer Uğur, Yalım Temizocak,

Denetim Kurulu: Cenk Karace, Ünal Kamalı, Yılmaz Temizocak (asil), Coşkun Keskiner, İbrahim Yelkenbiçer, Volkan Sintaç (yedek)

Disiplin Kurulu: Fatih Diniz, M. Ali Kasalı, Seracettin Sakıpağa (asil), Deniz Barçın, Mert Pala, M. Zafer Kitiş (yedek) Balotaj Kurulu: Cihan Türsen, İbrahim Koç, Muhittin Bilget, Sabahattin Sakıpağa, Sait Gürsoy, Tayfun Yelkenbiçer, Yalçın Temizocak, Yansı Eraslan, Yücel İzmirli.

21 Mayıs 2019 tarihinde Derneğimiz olağan seçimli genel kurulu, üyelerin katılımı ile dernek binamızda yapıldı. Cem Karagözlü başkanlığında oluşan yeni yönetim seçildi.

Tek liste ile girilen seçim sonucunda derneğimizin iki yıllık döneminde görev yapacak Yönetim, Denetim ve Disiplin ve Balotaj Kurulları belirlendi.

Dernek Yönetim Kurulu asil üyeliklerine; Cem Karagözlü, Cenk Karace, H. Avni Sirek, Semih Türetken, Kaan Akacun, Vehbi Moğol, Hakan Özduran, Tolga Emin Uysal, Haldun Metinler, Mustafa Giray, yedek üyelikleri Mert Rüstem, Kerem Özsoy, Cem Zeren, Kamil Koç, Yalım Temizocak, Özer Uğur, Uluç Serim, Cihangir Özşener, Emre Erdil, Engin Ceylan, Adnan Kurtulmuş, Denetleme Kurulu asil üyelikleri: Yılmaz Temizocak, Recai Acar, Müjdat Yılmazer, yedek üyelikleri: M. Alp Bolevin, Ömer Çiftçi, Metin Dikmelik.

Disiplin Kurulu üyelikleri: Sabahattin Sakıpağa, İbrahim Koç, Sait Gürsoy, Turhan Gürsel Urhan, İbrahim Yelkenbiçer, Meriç Köyatası,

Balotaj Kurulu; M.Ali Kasalı, Yalçın Temizocak, Muhittin Bilget, Yücel İzmirli, Mehmet Erişkin, Ahmet Talimciler'den oluştu.

Mart 2022 ayı içerisinde Derneğimiz, 120.000 liralık bütçe oluşturarak, KSK Yelken Şubesine tekne ve malzeme desteğinde bulundu.

1912 Karşıyaka Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 14 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşti. Mustafa Karluk başkanlığındaki yeni seçilen yönetim kurulu göreve geldi.

Genel Kurul Divan Başkanlığına Sayın Sezgin Çubukçu, Divan Başkan Yardımcılığına Sayın Nurten Akyazılar, Üyeliğe Sayın Osman Hilmi Damar seçildi. Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete göç eden Karşıyakalılar için yapılan saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından gündeme geçildi.

Geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cem Karagözlü Faaliyet raporu ve mali bilanço tablolarını okudu. Yönetim Kurulu ve 1912 Karşıyaka'nın büyük ailesine 4 yıl boyunca verdikleri destek için teşekkür etti. Görüşmeler sonrası Yönetim Kurulu faaliyet ve bilanço raporu oy birliği ile ibra edildi.

Ardından Denetleme Kurulu raporu Sayın Ergun Okçay tarafından okundu. Denetim kurulu da oy birliği ile ibra edildi.

Derneğimizin 2023-2025 dönemi Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Balotaj Kurulu seçimine geçildi. Söz alan Sayın Mustafa Karluk, kurullar için isimleri açıkladı. Yapılan ayrı ayrı oylama ile, Dernek Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine: Mustafa Karluk, Volkan Sintaç, Uluç Serim, Semih Türetken, Ahmet Talimciler, Kaan Akacun, Vehbi Moğol, Mustafa Giray, Vural Budak, Engin Ceylan, Cem Karagözlü, Yalım Temizocak, Cem Zeren, Kerem Özsoy, Cihangir Özşener, Haldun Metinler, Mert Rüstem, Taşkın Niseoğlu, Serkan Demiryoğuran, Hakan Öyekçin, Barbaros Karabulut, Emre İpek. Denetleme kurulu asil üyeliklerine Ergun Okçay, Semih Güneş ve Müjdat Yılmazer. Denetleme kurulu yedek üyeliklerine; Hasan Eryiğit, Müfit Aslanalp, Eylül Ayva Oy birliği ile Disiplin Kurulu asil üyeliklerine Yalçın Temizocak, Hakan Özduran ve Sezgin Çubukçu. Disiplin kurulu yedek üyeliklerine; Saadettin Babürhan, Saruhan Çulha, Ömer Çiftçi oy birliği ile seçildi. Balotaj Kuruluna ise; Sabahattin Sakıpağa, Yılmaz Temizocak, Sait Gürsoy, Muhittin Bilget, Ziyanur Hasbay, Cenk Karace, Yücel İzmirli, İbrahim Yelkenbiçer, Recai Acar, Semih Güneş, Avni Sirek seçildi.

 

 

 

DÖNEMLERE GÖRE 1912 KARŞIYAKA DERNEĞİ ETKİNLİKLERİ

FOTOĞRAF ALBÜMLERİ LİNKLERİ

 

SAİT GÜRSOY BAŞKANLIK DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ:

(2010-2015)

 

11.05.2010 - EFSANELER BULUŞUYOR

https://photos.app.goo.gl/AVi81qAeKmTPUASd9

 

01.07.2010 - Yeni üye alımı

https://photos.app.goo.gl/eLZqBXgijXWQboC46

 

03.11.2010 - KSK Vefa gecesi

https://photos.app.goo.gl/8E6Vygfrsp32bJsS9

 

04.12.2010 - Üyeleler ve aileleriyle kahvaltı

https://photos.app.goo.gl/uCTx4RqvEhKQxv2WA

 

12.01.2011 - Yeni üye kabul töreni

https://photos.app.goo.gl/VZsFJGc8hesg2Sg96

 

22.01.2011 - Beyin fırtınası

https://photos.app.goo.gl/he4vwkmnBwX2zAPJA

 

13.03.2011- Yeni Foça üyelerle yemek

https://photos.app.goo.gl/LUiUe1YaW3sDMLY76

 

09.04.2011-KSK efsaneleri ile kahvaltı

https://photos.app.goo.gl/EQFg6XG8uRs6Nnnj8

 

06.05.2011-Bahar Balosu

https://photos.app.goo.gl/HPy37j3RpPCEWoPi6

 

24.05.2011- Genel Kurulumuz

https://photos.app.goo.gl/eEKqZjavEegvkeVH9

 

28-31.05.2011- Kaz Dağları gezimiz

https://photos.app.goo.gl/CXWhHRxLhTLz1Mvm9

 

15.06.2011 - KSK tesisleri ziyaret

https://photos.app.goo.gl/6dMszBHZv8fzXPLq6

 

09.09.2011-Üyelerle kahvaltı

https://photos.app.goo.gl/aqz8rwysL7S6Bee76

02.11.2011-Yönetim Kurulu yemekte

https://photos.app.goo.gl/3Ypz4PC8nJkrKmev9

 

19.12.2011 - Karşıyakalılar günü yemeği

https://photos.app.goo.gl/maUSrhqc2JQRHrtS6

 

25.12.2011- Urla gezisi

https://photos.app.goo.gl/hJhHezLPFQLXd6dMA

 

11.01.2012- Abdullah Avcı söyleşisi

https://photos.app.goo.gl/6FK7HcKVyf2LKPFp6

 

05.02.2012- Yeni üye yemeği

https://photos.app.goo.gl/N15JLxzNAgDrKL9e7

 

25.02.2012 - Arkas Sergi ziyareti

https://photos.app.goo.gl/TD1jWcXGBuuDu4hx8

 

07.03.2012- KSK Master yüzücülerin ziyareti

https://photos.app.goo.gl/wGwRa8dLuPooKNdG6

 

Ocak-mayıs.2012 -KSK Altyapı bina inşaatı

https://photos.app.goo.gl/6LFYUKqKtJ1tL2BPA

 

12.06.2012- Özerdemler anması

https://photos.app.goo.gl/DMaqjCyUdpzx13E68

 

17.07.2012-KSK Altyapı tesisimiz tanıtımı

https://photos.app.goo.gl/peSGwgZP9BjcZSnY7

 

30.07.2012-KSK Altyapı tesisi

https://photos.app.goo.gl/vpJcEpgVE5jLjAPN7

 

13.09.2012-Tesislerde YK. toplantımız

https://photos.app.goo.gl/MSjRsrnJcEZCgbnK9

 

22.09.2012-Tesislerde kahvaltı

https://photos.app.goo.gl/AWW2KpDSs2E4yHNF9

 

26.09.2012- KSK Altyapı Tesisimizin açılışı

https://photos.app.goo.gl/e2wGzqXdnbR5sPgp7

 

19.12.2012- Karşıyakalılar günü yemeği

https://photos.app.goo.gl/jEEZfEVVQJ5zDKqz9

 

26.01.2013-İzvak ödül töreni

https://photos.app.goo.gl/fJhrpATauD6QT8EXA

 

10.02.2013-Yeni üyelerle kahvaltı

https://photos.app.goo.gl/FW7cMvNGwbgeVbtb7

 

16-17 Mart 2013- Kuruluş balomuz

https://photos.app.goo.gl/6C5HEJcXf8ebMXqD6

 

25.04.2013- 2.KSK Vefa gecesi

https://photos.app.goo.gl/zvrMZ2ih4ZbB4gW2A

 

08.05.2013-Atakent İlkokulunda

https://photos.app.goo.gl/oC3KNe3BvHe8xU2r6

 

25.05.2013-Urhan ailesi daveti

https://photos.app.goo.gl/FJ4b4t7ShywHaFV37

 

27.05.2013-Genel Kurulumuz

https://photos.app.goo.gl/cxhZ8QJPCetWskt57

 

05.10.2013-Tesislerde kahvaltı

https://photos.app.goo.gl/nRQmrkm1B5maj59Z6

 

17.11.2013-Eski Foça yemeği

https://photos.app.goo.gl/HfX6ZCMhu4BVYEjF9

 

19.12.2013-Karşıyakalılar Günü yemeği

https://photos.app.goo.gl/6dksCQstT4R8m7tY7

 

03.01.2014 -Gülsefa ve Özgiller Okul ziyareti

https://photos.app.goo.gl/VGvy2LZZvDynTmbR6

 

17.01.2014-Savaş Özerdem Cenazesi

https://photos.app.goo.gl/auoXPFQKTDP5WMpN8

 

Savaş Özerdem albümü:

https://photos.app.goo.gl/WwzGrc6Yrc3za5np7

 

12.02.2014-Mirza Nil İlkokulunda

https://photos.app.goo.gl/4AXF2DqCEeqgGu5Q6

 

 

24.02.2014-Zübeydehanım İlkokulunda

https://photos.app.goo.gl/ZkA6mw5C5pJndhe97

 

25.02.2014 Tahir Türetken Tesisleri açılışı

https://photos.app.goo.gl/8VZRF21e2DLWxeLA9

 

25.02.2014- Savaş Özerdem lokması

https://photos.app.goo.gl/6CbyYy4Nay9bAgae6

 

01.03.2014-Hamdullah Suphi Ortaokulunda

https://photos.app.goo.gl/zGfVxteMco5UV9zy5

 

02.03.2014-Üyelerle kahvaltı

https://photos.app.goo.gl/aufM9yvUQJ3KgX817

 

05.03.2014-Akpınar&Balbay derneğimizi ziyaretleri

https://photos.app.goo.gl/2dpxMgS1erUdLEDK8

 

06.03.2014-H.Özmeriç Ortaokulunda

https://photos.app.goo.gl/3cbshdrci2KGpoVa9

 

10.03.2014-Türkbirliği İlkokulunda

https://photos.app.goo.gl/SfDctbvDgTSUhkCH9

 

12.03.2014-Ali Kaya İlkokulunda

https://photos.app.goo.gl/tjDS5dUv8LfmcLHD7

 

19.03.2014- Hepar derneğimi ziyareti

https://photos.app.goo.gl/8Xvj6VcZuYdTsJAa9

 

25.03.2014-Cevat Durak veda yemeği

https://photos.app.goo.gl/HUNRz7t4Taof13CVA

 

04.04.2014-Şair Eşref İlkokulunda

https://photos.app.goo.gl/mctNse3mLiWmpkw48

 

09.04.2014-M.Altınçubuk Ortaokulunda

https://photos.app.goo.gl/sobBoaJs1mDsPURz6

 

11.04.2014-Çifte Havuzlar Ortaokulunda

https://photos.app.goo.gl/a4o74QZSez2haLRB8

 

15.04.2014-Süleyman Demirel Lisesinde

https://photos.app.goo.gl/YKAjx1iUUafLT46n7

 

21.04.2014-Belediye Başkanını ziyaret

https://photos.app.goo.gl/YXaSJCEgkbraNvef7

 

22.04.2014-Zühtü Işıl anması

https://photos.app.goo.gl/YD835yHJB19Jzzrd7

 

25.04.2014-Karşıyaka Lisesinde

https://photos.app.goo.gl/axy7kS6t1UvnU7ms7

 

21.06.2014.Sirek Ailesi daveti

https://photos.app.goo.gl/PSjvUwYtXAJoJKd89

 

14.08.2014-Arap Osman anması

https://photos.app.goo.gl/DwAm97gKHbmdxJJk9

 

14.10.2014- Şampiyonluk kutlama yemeği

https://photos.app.goo.gl/7dmjQRLhCyHG3PSRA

 

18.10.2014-KSK Voleybol takımı ile

https://photos.app.goo.gl/3R3sRt5AZjp7Apft7

 

31.10.2014- Cumhuriyet ilkokulunda

https://photos.app.goo.gl/mdxs9xcWmohkPbyA8

 

08.11.2014-Hoca Ali Rıza sergisindeydik

https://photos.app.goo.gl/5nkXkrBqbdiu9pLp6

 

11.11.2014- Yeni üyelerle yemek

https://photos.app.goo.gl/NvegithPmiMYAPJU9

 

03.12.2014-Cemil Akyüz Ortaokulunda

https://photos.app.goo.gl/Y5Vi7QtmvUZd7AYc8

 

10.12.2014-Cihat Kora Lisesinde

https://photos.app.goo.gl/DVo3TpM92FnErQgaA

 

21.12.2014-Üyelerle kahvaltı

https://photos.app.goo.gl/CjmvEbrsRXMQcbkM9

 

25.12.2014-Karşıyaka Ortaokulunda

https://photos.app.goo.gl/4YjFKYzj9mLsrNyu8

 

 

13.01.2015-Semahat Erişin ilkokulunda

https://photos.app.goo.gl/9D2gw6oR3k7JKESF9

 

17.01.2015-Savaş Özerdem Sokağı açılışı

https://photos.app.goo.gl/unJ1WNg87y3V9c5Y6

 

27.01.2015- Dernek yemeği Altar Toker daveti

https://photos.app.goo.gl/unJ1WNg87y3V9c5Y6

 

18.02.2015-Girne Ortaokulundan

https://photos.app.goo.gl/5nkXkrBqbdiu9pLp6

 

24.02.2015-Kent Meclisinde

https://photos.app.goo.gl/PV9qwbreHSMqyMws8

 

27.02.2015-İmbat Ortaokulunda

https://photos.app.goo.gl/3ATPrXEQc5bUTvsa8

 

10.03.2015-Yamaç Ortaokulunda

https://photos.app.goo.gl/firjjrZLuFpBkn567

 

23.05.2015-Atakent Ortaokulunda

https://photos.app.goo.gl/NAF6ZjQRdRphn5PP9

 

10.05.2015- Şemikler Özgiller&Dalan Okulunda

https://photos.app.goo.gl/ehV3dnveeJVowCy2A

 

10.05.2015-Bahar yemeği

https://photos.app.goo.gl/5b3mfMydbfVvUD1eA

 

15.04.2015-Menemen Anadolu Lisesinde

https://photos.app.goo.gl/U5GwxwUYULkNoDZJ8

 

16-17.05.2015-Kuruluş Balomuz

https://photos.app.goo.gl/TGMzT2GQXRQgUL8T6

 

 

MUHİTTİN BİLGET BAŞKANLIK DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ:

(2015-2016)

 

27.05.2015-Genel Kurulumuz

https://photos.app.goo.gl/EmhVzQpzD2RgVnA76

 

30.05.2015- Karagözlü Ailesi daveti

https://photos.app.goo.gl/QKwPyQiSNXejYgKT6

 

15.08.2015-Konuk Ailesi Daveti

https://photos.app.goo.gl/TwzDXZ9MXpQvbPH57

 

30.09.2015-Dernek yemeği

https://photos.app.goo.gl/YUWAiDowiR1Z7VLA8

 

14.11.2015-Bilget Ailesi daveti

https://photos.app.goo.gl/9ysZsi7ASCutZ1dw6

 

17.01.2016 - Savaş Özerdem Anması

https://photos.app.goo.gl/dMLgmKLaU3LDtFv79

 

16.02.2016 - Birlik beraberlik yemeği

https://photos.app.goo.gl/C52hdf9nRWrmBz4LA

 

25.02.2016-Çiğli Güzeltepe Ortaokulunda

https://photos.app.goo.gl/5MFST4EAmt2NV4Xs8

 

03.03.2016-Cemil Atlas İlkokulunda

https://photos.app.goo.gl/dyX55JMKk1NzCkWr5

 

23.03.2016- Bayraklı Eczacıbaşı Ortaokulunda

https://photos.app.goo.gl/Bmp3iHZXk68qRhu86

 

16.04.2016-Yeni Üye Kabul töreni

https://photos.app.goo.gl/g3yNwWgUvXPdu9Ri8

 

30 nisan-01 mayıs 2016- Akyaka Gezisi

https://photos.app.goo.gl/dNYTgxGWffQSWvSs7

 

 

EKBER GÖÇER BAŞKANLIK DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ:

( 2016-2019 )

 

30.05.2016- Genel Kurulumuz

https://photos.app.goo.gl/K4ZSLeSiEzDDTdMi9

 

23.08.2016- Rekortmen yüzücüler buluşuyor

https://photos.app.goo.gl/y4EEfQZVCTSowPMz7

 

29.09.2016-Bayraklı Faruk Verimer İlkokulunda

https://photos.app.goo.gl/nZdWipC5SGo19Ah6A

 

19.10.2016- Girit Adası yemeği

https://goo.gl/photos/VnfxD6HkYRzXeEgR7

 

01.11.2016- Denge Kolejinde

https://photos.app.goo.gl/BbhhAPLn3uKy64DF8

 

09.11.2016-Karşıyaka Anadolu Lisesinde

https://photos.app.goo.gl/JX8AoZvXX7shCS1f9

 

25.11.2016-Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Mah. evinde

https://photos.app.goo.gl/71hst3LzMiRMytuH8

 

05.12.2016- Menemen Ege Hava jet Lisesinde

https://photos.app.goo.gl/sadcRSV7BCgxSfYY6

 

19.12.2016-Tahir Türetken’e vefa günü

https://photos.app.goo.gl/rYHBU1MQp1XaFhx29

 

19.12.2016- Karşıyaka Kolejinde

https://photos.app.goo.gl/C6nZgexMm7t18vwz9

 

29.12.2016- Çiğli Akiş Öğütçü Ortaokulunda

https://photos.app.goo.gl/zTx6pPrcLPqgUXxb6

 

05.01.2017-Savaş Özerdem Anması

https://photos.app.goo.gl/ruSq4vreohxKQfWh9

 

05.02.2017-Tahir Türetken Cenazesi

https://photos.app.goo.gl/ULnCCxMokT6pEEz29

 

14.02.2017-Sevgililer günü yemeği

https://photos.app.goo.gl/yJhBdwrQPtrGY99s8

 

28.02.2017-Okyanus Kolejinde

https://photos.app.goo.gl/GZtGxmChthrJiT288

 

19.03.2017-Yeni Üye kabul töreni

https://photos.app.goo.gl/ZG7Jm7x5can4QUJj7

 

23.03.2017-Selim Diniz İlköğretim okulunda

https://photos.app.goo.gl/ybGNdcJEQyk9v6Dd8

 

09.05.2017- Bahar Yemeği

https://photos.app.goo.gl/ok1ezQGNk3EyS3PUA

 

12.05.2017- Genel Kurulumuz

https://photos.app.goo.gl/4QEM9QKeZxtaDdkc7

 

20.06.2017-İftar yemeği

https://photos.app.goo.gl/6F6UhpUqFpdTki5F8

 

19.09.2017-Dernek yemeğimiz

https://photos.app.goo.gl/h4aWHaEP7LdAT8vK9

 

29.09.2017-Cumhuriyet Balosu

https://photos.app.goo.gl/dUAqpm14Fd3kdaJ52

 

09-11. Aralık.2017- Fethiye deplasmanı

https://photos.app.goo.gl/fkLKiyBKPbXCyaYC9

 

11.12.2017- Karşıyaka Şarkıları Konseri

https://photos.app.goo.gl/xNZuhgNZA2waXE6S8

 

13.12.2017-Karşıyaka konuşuyor paneli

https://photos.app.goo.gl/rVQdFodqPr5QXsu4A

 

15.12.2017-Uğur Okullarında

https://photos.app.goo.gl/oGuRCNaVNO4pT4Mm1

 

22.12.2017-İki yakanın dostluğu paneli

https://photos.app.goo.gl/aCBa9JPU0J47hfH12

 

16.01.2018-Savaş Özerdem anması

https://photos.app.goo.gl/GZGxZA9bl1NPEW152

 

07.02.2018-Metin Aşıkoğlu Ortaokulunda

https://photos.app.goo.gl/AAMfa8MvWb2VJfcw9

 

14.02.2018-Yeni üye kabul töreni

https://photos.app.goo.gl/2fayBexoWBqrevDJ7

 

24.02.2018-Tahir Türetken anması

https://photos.app.goo.gl/Rg6BPrVTv1Xr2aXU6

 

 

28.02.2018-KSK Divan Kurulu ziyereti

https://photos.app.goo.gl/vEQd9E51aSLb7Xx76

 

08.05.2018-Üyelerle yemek

https://photos.app.goo.gl/v9x8H1CFXASudv9t5

 

22.05.2018-Mali Genel Kurulumuz

https://photos.app.goo.gl/P8iKPY8qPvKZ5fZX9

 

30.05.2018-Petkim Latife Hanım İÖO

https://photos.app.goo.gl/gTP9gFpLFs8boV4Z7

 

02.10.2018-Üyelerle yemek Sako Rest.

https://photos.app.goo.gl/1ACijMrVVWvpbtiD9

 

29.10.2018-Cumhuriyet Balosu

https://photos.app.goo.gl/8778vhV1XgNwD2cf9

 

19.12.2018-Karşıyakalılar günü

https://photos.app.goo.gl/kHqrCLUdESMNh3yD8

 

17.02.2019-Üye kabul kahvaltısı

https://photos.app.goo.gl/EWV6cohzQ7SkEFyc6

 

24.02.2019- Tahir Türetken anması

https://photos.app.goo.gl/Q2m8NrCzxAJTRkXC8

 

26.02.2019- Şehit Samet Çakır Ortaokulunda

https://photos.app.goo.gl/JHLKAG6TFqNXQkLe6

 

22.03.2019- Tanı Kolejinde

https://photos.app.goo.gl/At5NnEbjfUXg37wp8

 

08.05.2019-Sporda şiddet Paneli

https://photos.app.goo.gl/aMnddYcMwy6gJhwk6

 

CEM KARAGÖZLÜ DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ

( 2019-2023 )

24.06.2019-Ayyıldız var gögsümüzde etkinliği

https://photos.app.goo.gl/z7jVjcn4PAtbPyhJA

27.06.2019- Müjdat Gezen gösterisinde

https://photos.app.goo.gl/AzXF2z3sNVkcFumn8

 

03.09.2019- KSK futbol takımını ziyaret

https://photos.app.goo.gl/BW2X9E9hdXtn84k17

 

29.10.2019- Cumhuriyet Balosu

https://photos.app.goo.gl/xNnocYBBZDho9HXi6

 

17.12.2019-Yönetim eşlerle yemek

https://photos.app.goo.gl/HZjSugR89Vmq8aCY6

 

19.12.2019- Karşıyakalılar günü kutlaması

https://photos.app.goo.gl/SG3nMNrWEgcqMJen9

 

26.12.2019-Karşıyaka Kolejinde - 2

https://photos.app.goo.gl/KrfCqmg3YaxALZqc6

 

20.02.2020- Şubat hüzünleri anma toplantısı

https://photos.app.goo.gl/u4XM9aHGHBKnF7A29

 

24.02.2020- Lamia Karaer Ortaokulunda

https://photos.app.goo.gl/1ZvYB3B46mDxgw8k9

 

19.03.2020-Karşıyaka Lisesinde - 2

https://photos.app.goo.gl/D4wK6o6Tb8qL5YA67

 

23.06.2020 Nüfus Müdürünü ziyaret

https://photos.app.goo.gl/qYvYPk7GyaifaedK9

 

24.06.2020- Tahir Türetken Anması

https://photos.app.goo.gl/5cp9YLvnKN4Y1L1t5

 

24.06.2020- Atatürk'ün KSK ziyareti kutlaması

https://photos.app.goo.gl/oBMHtJ36cP7HNgx47

 

15.06.2021- Sportif AŞ tanıtımı

https://photos.app.goo.gl/hwbFduFnaQsrtEK27

 

20.03.2022- Yeni üyelerle kahvaltı

https://photos.app.goo.gl/tj7BDFYkEqX9Zsm49

 

14.06.2023- Genel Kurulumuz

https://photos.app.goo.gl/aiXBdjP1pUpYrhTx8

 

 

 

Bunlar da İlginizi Çekebilir